user_mobilelogo

Δρ Παρμενίων Ζησόπουλος

Μαιευτήρας- Χειρούργος Γυναικολόγος

Χρυσοστόμου Σμύρνης 8, 4ος όροφος

Τηλ. : (231) 279-272
Fax : (231) 257-369

Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη

www.gyn.gr/zissopoulos

[email protected]


 

 

Α) Με την διαπίστωση της εγκυμοσύνης, μέχρι το τέλος του πρώτου διμήνου από την τελευταία εμμηνορρυσία:

Ομάδα αίματος και παράγων Rhesus ( Σε μητέρες των οποίων η ομάδα αίματος χαρακτηρίζεται από αρνητικά παράγοντα Rhesus, και των οποίων οι σύζυγοι έχουν ομάδα αίματος Rhesus θετικό, διενεργείται από την 12η εβδομαδα και μετά, κάθε μήνα μια αιματολογική εξέταση που ονομάζεται

έμμεσος Coombs. )

Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης (διερεύνηση για ‘’στίγμα΄΄ Μεσογειακής)

Τεστ δρεπανώσεως (διερεύνηση για κίνδυνο δρεπανοκυτταρικής αναιμίας)

Αντισώματα ερυθράς και Αντισώματα τοξοπλασμώσεως. (Σε αρνητικό αποτέλεσμα, ενδεχομένως επανέλεγχος κατά την 20η εβδομάδα.)

Αυστραλιανό αντιγόνο. (μητέρες με θετικό Αυστραλιανό αντιγόνο, μπορεί να μεταδώσουν στο νεογνό μια ηπατίτιδα. Για τον λόγο αυτό, τα νεογέννητα των γυναικών αυτών, πρέπει όσο το δυνατόν συντομότερα μετά την γέννα, να εμβολιαστούν εναντίον της ηπατίτιδας Β.)

Επίσης :

Γενική εξέταση αίματος,

σάκχαρο αίματος

Γενική ούρων

Οι τελευταίες αυτές εξετάσεις επαναλαμβάνονται ανά 4-6 εβδομάδες.

(Η εξέταση για σάκχαρο αίματος, που γίνεται στην αρχή, είναι ενδεικτική και επιλεκτικά μπορεί να χρειαστούν και άλλου είδους συναφείς εξετάσεις, όπως η δοκιμασία γλυκόζης (π.χ. σε υπέρβαρες μητέρες, ή σε μητέρες των οποίων το προηγούμενο παιδί γεννήθηκε με βάρος μεγαλύτερο από 4 κιλά).

Β) Από την 11 μεχρι και την 14η εβδομάδα, κατα προτίμηση από την 11η έως την 12η εβδομαδα γίνεται η σύσταση για έλεγχο της αυχενικής διαφάνειας του εμβρυου σε συναρτηση με προσδιορισμό στον ορο αίματος της μητερας της β-hCG (β-χοριακή γοναδοτροπινη ) και της PAPP-A (pregnancy-associated plasma protein Α)

Με την αξιολογηση τους προσδιορίζεται στατιστικά το μέγεθος του κινδύνου για σύνδρομο Down.

Σε επιτόκους που συνέλαβαν μετά την συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους, συνιστάται, μετά την 16η εβδομάδα της εγκυμοσύνης, η αμνιοπαρακέντηση, επειδή η συχνότητα χρωμοσωμικών ανωμαλιών είναι σημαντικά αυξημένη και για τον λόγο αυτό το τα αποτελέσματα στις ηλκιιες ανω των 35 ετων είναι καπως μειωμένης προγνωστικής αξίας.

.

(Η εξέταση είναι προαιρετική για την επίτοκο, μια και σε μητέρες που για λόγους δικούς τους ΔΕΝ θα προχωρούσαν σε αμνιοκέντηση και ενδεχομένως διακοπή της κυήσεως, είναι χωρίς αντικείμενο.)

Γ) Κατά την 22η εβδομάδα της εγκυμοσύνης, συνιστάται να διενεργείταιο ο υπερχογραφικός ελεγχος β' επιπέδου ( υπερηχογρφημα β΄επιπέδου ), σε μαιευτήρα που εχει την πιστοποίηση για τον λεπτομερέστερο αυτό έλεγχο της αρτιμελειας και ζωτικών οργάνων του εμβρυου...

Επεξηγηματικά, σχετικά με τον παράγοντα ΄΄Rhesus αρνητικό΄΄.

Σε μητέρες των οποίων η ομάδα αίματος χαρακτηρίζεται από αρνητικά παράγοντα Rhesus, και των οποίων οι σύζυγοι έχουν ομάδα αίματος Rhesus θετικό, διενεργείται από την 12η εβδομαδα και μετά, κάθε μήνα μια αιματολογική εξέταση που ονομάζεται

έμμεσος Coombs.

(Με τον τρόπο αυτό ελέγχουμε, μήπως η μητέρα δημιουργεί αντισώματα εναντίον των ερυθρών αιμοσφαιρίων του εμβρύου. Αυτό μπορεί πάρα πολύ σπάνια να συμβεί, αν κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης περάσει μικρή ποσότητα του τυχόν Rhesus-θετικου εμβρυϊκού αίματος στην μητέρα. Κάτι τέτοιο είναι επικίνδυνο, επειδή τα εμβρυϊκά ερυθροκύτταρα διαθλετουν αντιγονικές ιδιότητες. Σε μια τέτοια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση, ο τοκετός ενδεχομένως προκαλείται τεχνητά, λίγες εβδομάδες ενωρίτερα, γιανα μηνπροβληθεί τι μωρό από αιμολυτικό ίκτερο.

Επίσης, αν διαπιστωθεί αμέσως μετά τον τοκετό , ότι το νεογνό έχει ομάδα αίματος Rhesus θετικό, τότε γίνεται με κάποιο ειδικό ενέσιμο σκεύασμα, μια προφύλαξη στην μητέρα, το πολύ μέσα σε 72 ώρες μετά τον την γέννα, εναντίον της ευαισθητοποίησης της, από τυχόν εμβρυομητρική μετάγγιση κατά την διαδικασία του τοκετού.

Παρόμοια προφύλαξη διενεργείται και σε κάθε τυχόν διακοπή της εγκυμοσύνης σε οποιοδήποτε στάδιο, ώστε να μην ευαισθητοποιηθεί η Rhesus – αρνητικη μητέρα από ερυθροκύτταρα του τυχόν Rhesus- θετικού εμβρύου... Αυτό ισχύει ακόμη και για μία τυχόν εξωμήτριο εγκυμοσύνη.

Επίσης , στα τελευταία χρόνια, από αρκετούς γιατρούς, συνιστάται η προφύλαξη Rh-αρνητικών μητερων και κατά την 27-28η εβδομάδα, επειδή υπάρχουν στατιστικά δεδομένα, ότι οι εμβρυομητρικές μεταγγίσεις είναι από εκεί και πλευρά συχνότερες .

Ενημερωση 19.9.2011

Δρ.Παρμενίων Ζησόπουλος,  Μαιευτήρ - Χειρουργός - Γυναικολογος